KANCELARIA

Kancelaria Adwokacka Monika Judek oferuje pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz prawa karnego, jak również prawa administracyjnego. W tymże zakresie kancelaria oferuje porady i opinie prawne, reprezentacje przed sądami, urzędami i innymi instytucjami.

Pomoc prawna świadczona jest na rzecz osób indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Kancelaria Adwokacka zapewnia swoim Klientom najwyższą staranność oraz profesjonalizm w świadczeniu pomocy prawnej przy zachowaniu standardów etycznych i zawodowych.

Zachęcam do kontaktu i przedstawienia swojego problemu. Dołożę wszelkich starań aby rozwiązać jepomyślnie dla Państwa.

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ

 • PRAWO CYWILNE

  - powództwo o zapłatę
  - powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  - reprezentowanie interesów stron w postępowaniu spadkowym
  - postępowanie egzekucyjne
  - etc.

 • PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

  - sprawy o rozwód i separację
  - powództwa o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
  - powództwa o alimenty (w tym: podwyższenie i obniżenie alimentów, ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego)
  - zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku
  - prowadzenie procesów sądowych o uregulowanie kontaktów z dziećmi, o egzekucję kontaktów z dziećmi, o przysposobienie
  - etc. 

 • PRAWO KARNE

  obrona klienta na etapie postępowania przygotowawczego
  - obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym
  - obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
  - reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym
  - wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie oskarżyciela prywatnego
  - pisanie zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
  - etc. 

 • PRAWO PRACY

  - powództwa o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
  - powództwa o przywrócenie do pracy
  - odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
  -etc. 

 • PRAWO ADMINISTRACYJNE

  - reprezentowanie interesów stron w postępowaniu przed organem administracji publicznej
  - odwołania od decyzji organów administracyjnych
  - skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Monika Judek

ul. Damrota 2/11, 47-303 Krapkowice

(Internat)

judekmonika@gmail.com

tel. 607613223

NIP:5782733652
REGON 170942227

Nr konta: 16 1050 1504 1000 0092 0335 2316

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na termin spotkania lub na skorzystanie z możliwości zadania pytania on-line, wówczas skontaktuję się z Państwem po zapoznaniu się z pytaniem.